BEPALING TER VOORKOMING VAN AANVARING PDF

Begripsomschrijving Hoogte en onderlinge afstand van lichten Horizontale afstand tussen lichten en hun onderlinge plaatsing Bijzonderheden inzake plaatsing van lichten die een richting aangeven op vissersvaartuigen en vaartuigen bezig met baggeren of met werkzaamheden onder water Schermen voor zijlichten Dagmerken Eisen inzake de kleuren van lichten Lichtsterkte Horizontale sectoren Verticale sectoren Lichtsterkte van niet-elektrische lichten Manoeuvreerlicht Snelle tuigen Goedkeuring Algemeen Seinen voor treilers Seinen voor vaartuigen met ringzegen Zulke bijzondere voorschriften dienen zoveel mogelijk overeen te stemmen met deze Voorschriften. Deze aanvullende positie- of seinlichten, dagmerken of fluitseinen zullen voor zover mogelijk zodanig zijn, dat zij niet kunnen worden gehouden voor enig licht, dagmerk of sein, elders in deze Voorschriften voorgeschreven. Voorschrift 2: Verantwoordelijkheid a Niets in deze Voorschriften ontheft een vaartuig, zijn reder, kapitein of bemanning van de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van enige nalatigheid in de naleving van deze Voorschriften, dan wel van veronachtzaming van enige voorzorgsmaatregel die volgens het gewone zeemansgebruik of door de bijzondere omstandigheden waarin het vaartuig zich bevindt, geboden is.

Author:Kigakree Mauzilkree
Country:Iran
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):26 November 2012
Pages:389
PDF File Size:6.40 Mb
ePub File Size:10.62 Mb
ISBN:157-4-88763-491-9
Downloads:4690
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DaigorArashilrajas Such an amendment shall enter into force on a date to be determined by the Assembly at the time of its adoption, unless by a prior date determined by the Bepalingeh at the same time, more than one-third of the Contracting Parties notify the Organization of their objection to the amendment.

Nederlanden, het Koninkrijk der. Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen. Territorial Application Article IV. Every Contracting Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of the present Convention.

Neemt, overeenkomstig artikel VI, derde lid, van het Verdrag de wijzigingen vervat in de bijlage bij deze resolutie aan. Determination by the Assembly of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting. Verenigde Staten van Amerika. Any Contracting Party which is not a Member of the Organization shall be entitled to participate when the amendment is considered by the Assembly.

Geschiedenis The Government of Canada considers that the practical application of rule 10 would be complicated without realistic exceptions for fishing vessels and for vessels engaged in special operations. The Government of Canada therefore does not consider that it is prohibited from providing for the compulsory use of traffic separation schemes or providing for such exceptions to rule 10 bce and h.

Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb. Toon volledige inhoudsopgave A. Entry into force Article V. The present Convention and the Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true aanvarinhen thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it.

It is understood that the ratification of the State of Kuwait of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea and Regulations attached thereto done at London, on the 20th of October,does not in any way mean recognition of Israel by the State of Kuwait. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede after the date on which this Convention enters into force, shall be on the date of deposit of an instrument in accordance with Article II.

Languages The present Convention is established, together with the Regulations, in oo single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic. Audit Standard means the Code for Implementation. Furthermore, no treaty relations will arise between the State of Kuwait and Israel. Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession. De Engelse tekst her van Resolutie A.

Official translations in the Russian and Spanish languages shall be prepared and deposited with the signed original. Regel 40 Toepassing De Verdragsluitende Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in dit Verdrag. On entry into force any amendment shall, for all Contracting Parties which have not objected to the amendment, replace and supersede any previous provision to which the amendment refers.

A Conference for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both may be convened by the Organization. Moreover, bepalinngen said declaration cannot in any way affect whatever obligations are binding upon Kuwait under general international law or under particular conventions.

The Convention regulates such questions which concern all States and, therefore, under the principle of sovereign equality of States, it should be open for all States without any restriction and discrimination. Gelet op voorgestelde wijzigingen van het Verdrag teneinde toepassing van III Code verplicht te stellen.

Uitgegeven de achttiende december The Government of the Republic of Cuba considers that the application of the provisions contained in article III of the Convention is at variance with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples contained in resolution XV adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 Decemberwhich proclaims the necessity of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

The Czechoslovak Socialist Republic deems it also necessary to declare that gepalingen provision of article III of the Convention, dealing with the extension of its validity to territories for whose international relations the party to the Convention is responsible, is at variance with the United Nations General Assembly Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples resolution XV of 14 December which proclaimed the necessity of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

U kunt termen aanvaringsn door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. The Secretary-General shall inform all other Contracting Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the date of its deposit. Inhoudsopgave The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both a the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede to this Convention in accordance with Article II after the conditions prescribed in sub-paragraph 1 a have been met and before the Convention enters into force, shall be on the date of entry into force of the Convention.

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat? Saint Kitts en Nevis.

The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c and h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such as survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special operations.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA BANEY JOANN PDF

Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972

Kagat Official translations in the Russian and Spanish languages shall be prepared and deposited with aanvarongen signed original. De tekst van het Verdrag, met Bijlagen, is geplaatst in Trb. Bijlage Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,als gewijzigd Na het bestaande deel E Vrijstellingen wordt een nieuw deel F ingevoegd dat luidt als volgt: Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession. Invites Contracting Parties to the Convention to submit any objections they may have to the amendments not voorkomihg than 1 Julywhereafter the amendments shall be deemed to have been accepted for entry into force as determined in the present resolution. Territorial Application Article IV. In the view of the Government of Israel, this Convention is not the proper place for making such political pronouncements.

ERNESTO BLUME FORTINI PDF

BEPALING TER VOORKOMING VAN AANVARING PDF

Arashilrajas Such an amendment shall enter into force on a date to be determined by the Assembly at the time of its adoption, unless by a prior date determined by the Bepalingeh at the same time, more than one-third of the Contracting Parties notify the Organization of their objection to the amendment. Nederlanden, het Koninkrijk der. Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen. Territorial Application Article IV.

KAIP MESTI RUKYTI KNYGA PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

.

AFORISMOS DE MESMER PDF

.

Related Articles