DAJJAL THE ANTICHRIST PDF

Alleen Allah Jezus is niet de Zoon en dus niet onze Redder dus zijn we niet gered. We hebben niet de Heilige Geest die in ons leeft en ons leert, omdat Hij niet bestaat. God is onze Vader Allah is geen Vader Wij zijn geen zonen en dochters van God en onze relatie met Hem kan niet intiem zijn. Jezus is de goddelijke Zoon van God Allah heeft nooit een zoon gehad Jezus was een profeet, maar een feilbaar mens en een leugenaar. We zijn nog steeds in onze zonden - ze niet zijn vergeven. Alle beloften van het eeuwige leven door Jezus waren een leugen en ons hele geloof is voor niets.

Author:Kekinos Galar
Country:Gabon
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):18 January 2004
Pages:267
PDF File Size:18.55 Mb
ePub File Size:15.17 Mb
ISBN:121-1-18169-672-7
Downloads:54729
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezinosVolgens de profeet Mohammed zal zijn rechteroog beschadigd zijn en zal hij daarmee niet kunnen zien, terwijl zijn linkeroog wel zal functioneren. Daarnaast zal hij ook het woord "kafir" ongelovige op zijn voorhoofd hebben. Dajjal zal tevens grote macht en magie beheersen om op die manier zijn ongeloof te verspreiden, later zal hij niet alleen vaststellen dat hij de beloofde messias is, maar ook dat hij God is en dat hij op aarde is gekomen om zijn volgelingen te redden.

De tijden waar in hij zal komen worden gezien als moeilijk en erg zwaar voor de gelovigen voor wie dit een beproeving zal zijn. Vervolgens zal de profeet Isa Jezus terugkomen op aarde voor zijn tweede komst en zal hij de Dajjal verslaan en tot een einde brengen. Hij heeft twee rivieren een noemt hij het paradijs en de andere de hel, hij liegt hierover het is andersom.

Hij zal een grote beproeving zijn omdat Allah hem toestemming heeft gegeven om wonderen te verrichten, hij zal iemand doden en weer tot leven wekken.

Hij blijft veertig dagen waarvan een dag als een jaar zal zijn, een als een maand en een dag als een week en de rest als normale dagen. Hij zal een gebied doorkruisen waar de mensen hem zullen ontkennen, geen enkele beest van hun veestapel zal in leven blijven.

Dan komt hij door een tweede gebied waar de mensen in hem geloven, hij zal de hemel bevelen om te regenen en de aarde om oogsten voort te brengen en hun kudden zullen van het grazen vetter terugkomen dan zij ooit geweest zijn. Hij zal op elke plaats op de aarde komen, behalve in Mekka en in Medina, waar hij niet naar binnen kan gaan, want er zijn engelen die elke poort bewaken. Wanneer hij in het zoutmoeras bij Medina kampeert zal het door drie bevingen geschud worden, iedere hypocriet zal naar buiten komen en zich bij de Dajjal voegen.

Mekka: Medina: Hazrat Iesa zal afdalen op de minaret in het oosten van Damascus, hij zal het ochtendgebed achter imaam Mahdi lezen, daarna zal hij de moslims leiden als zij tegen de Dajjal optrekken. De Dajjal zal in die tijd in de richting van Jeruzalem gaan, Hazrat Iesa zal hem inhalen, de Dajjal zal voor hem weg rennen, hazrat Iesa zal hem bij de poort van Loed inhalen en hem met zijn speer doden, als de dajjal Hazrat Iesa aankijkt zal hij oplossen zoals zout in water oplost.

De moslims zullen tegen de ongelovigen vechten, Allah zal de ongelovigen vernietigen, tijdens de gevechten. De overgebleven ongelovigen zullen de mogelijkheid krijgen of je wordt moslim of je vecht tegen ons.

Later zal Hazrat Iesa met alle gelovigen naar een berg Al toer gaan, op dat moment verschijnen Gog en Magog, ze zullen alles wat in hun weg staat vernietigen, een groep zal langs een meer Tiberias komen en alles opdrinken, de tweede groep zal er voorbij gaan en zeggen vroeger was hier water.

Ze zullen hun pijlen naar de hemel sturen, deze zullen terugkomen op de aarde met iets wat op bloed lijkt, hierop zullen ze zeggen: wij hebben alle mensen op aarde en de mensen van de hemel overmeesterd. Hazrat Iesa zal bidden en Allah zal een soort worm in hun nekken sturen daar zullen ze door gedood worden.

Hazrat Iesa en zijn metgezellen zullen naar beneden komen en de lichamen van Gog en Magog zullen vreselijk stinken. Hazrat Iesa zal opnieuw bidden, Allah zal vogels sturen die de lichamen zullen grijpen en hen neergooien waar Allah dat wil. Allah zal regen sturen, de hele aarde zal gereinigd worden als een spiegel. Het meer Tiberias: Later zal Allah een vriendelijke wind sturen die de ziel van elke moslim zal nemen. Alleen de ongelovigen zullen achterblijven die zullen als ezels overspel plegen en terugkeren naar het aanbidden van beelden enz.

Alleen Allah zal overblijven! Als Allah het wil zal hij Hazrat Iesrafiel en de bazuin opnieuw opwekken. Daarna zal iedereen worden samengebracht. Eigenschappen van Dajjal: Hij is een jongeman met een enigszins rode huid en krullend haar, hij zal niet lang zij, met een wijd voorhoofd, brede borstkas, en hij is blind aan zijn rechter oog, die over zijn wang hangt als een druif. Wat ook tot zijn eigenschappen behoort, is dat hij steriel is.

Soms sprak hij over hem als hij onbelangrijk was, en het volgende moment beschreef hij hem zo angstaanjagend dat wij dachten dat hij zich verschool tussen de dadelbomen. De Dajjaal zal een jonge man zijn met kort krullend haar en een drijvend oog. Waarlijk hij is eenogig en jullie Heer is niet eenogig. Het feit dat de ene persoon het wel zal kunnen lezen en de andere niet, en dat analfabeten het kunnen lezen is niet problematisch, want dit is omdat Allah de gelovigen iets laat begrijpen wanneer ze ernaar kijken, zoals Hij dat wil, en wanneer Hij dat wil.

Dus de gelovige zal dit door inzicht weten te waarnemen, zelfs al is hij analfabeet, en de ongelovige zal het niet kunnen zien, zelfs al kan gij lezen. Het is op dezelfde manier dat de gelovige bepaald bewijs kan zien wat de ongelovige niet ziet.

Allah zal de gelovige in staat stellen om het te kunnen lezen, ondanks zijn analfabetisme, omdat op dat moment ook andere vreemde dingen aan de hand zullen zijn. Zo zijn gelovigen in staat om wat tussen de ogen van Dajjal te lezen ook als ze analfabeet zijn. An-nawawi heeft gezegd: "Wat authentiek is, is dat geleerden ervan uitgaan dat dit geschrift tussen de ogen van de Dajjal letterlijk is, en dat het om een echt geschreven woord gaat, dat Allah als teken, een uit vele tekenen, zal laten zien om het ongeloof en de leugens van deze Dajjaal te verklaren.

Ook dient dit als bewijs voor iedere moslim, alfabeet of analfabeet, en dit bewijs zal worden bedekt voor degenen die de kant van de Dajjaal kiezen. Daar troffen wij een grote man aan met zijn handen aan de achterkant van zijn nek gebonden en met ijzeren schakels vastgeketend Hij zei:"Jawel" Moesliem Wat noemenswaardig is, zijn de verschillende overleveringen die de ogen van Dajjal beschrijven.

In sommige overleveringen wordt de rechter oog beschreven als het blinde oog. In andere overleveringen is hetzelfde overgeleverd over het linker oog. Het rechteroog zal het oog zijn waaraan hij blind is, en wat er verminkt mamsooh uit zal zien.

Het linkeroog zal ook verminkt zijn, wat zich uit door een dik stuk huid dat over het oog heen hangt. De volgelingen van Dajjal Het merendeel van de volgelingen van de Dajjal zal bestaan uit Joden, Perzen, Turken en een mengeling van andere mensen, grotendeels bestaande uit Bedouinen en vrouwen.

Volgend een andere versie van Imaam Ahmad staat er; " Volgend de hadith van Abu Bakr, met betrekking tot het bovenstaande, vinden we de volgende uitspraak; "Hij zal gevolgd worden door mensen die gezichten hebben als verbrande schilden. Wat betreft de Bedouinen als volgelingen van de Dajjal, dit is omdat veel van hen onwetend zijn. Wat betreft vrouwen, zij zullen hem sneller volgen omdat zij eerder overgehaald en beeninvloed kunnen worden, en omdat veel van hen onwetend zijn.

De Dajjaal zal op aarde verschijnen en hij zal vele volgelingen verzamelingen, waarbij hij zijn fitnah op alle plekken zal verspreiden. Niemand zal aan zijn fitnah ontkomen, behalve een klein deel van de gelovigen. Op dit moment zal Jezus de zoon van Mariam Vrede zij met hem afdalen bij de minaret aan de Oostkant van Damascus, en de gelovige dienaren van Allah zullen zich om hem heen verzamelen.

Bomen en stenen zullen zeggen "O Moslim, O dienaar van Allah, er is een Jood achter me - kom hier en dood hem! Dan zal Jezus de zoon van Mariam afdalen vlak voor zonsopgang, en hij zal mensen verzamelen door te zeggen "O mensen, wat weerhoudt jullie ervan om tegen deze leugenaar te vechten? Zelfs de bomen en de stenen zullen roepen "O Geest van Allah, hier is een Jood! Wanneer hij Moge Allah hem vervloeken gedood wordt, breekt daarmee het einde van zijn grote fitnah aan.

Allah zal degenen die hun geloof hebben behouden redden van zijn kwaad en van het kwaad van zijn volgelingen, voor de ogen van de Geest en het Woord van Allah, Jezus de zoon van Mariam vrede zij met hem , en zijn gelovige volgelingen.

Alle lof en zegeningen zij Allah. De komst van Dajjal. Zijn lichaam zal groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. Overgeleverd door Imaam Muslim. Vandaag leven er meer dan Overgeleverd door Abu Dawud. Saheeh Muslim. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. Dit is overgevelerd door Imaam Ahmad. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.

Filmpjes: Celebrities illuminatie teken van Dajjal : Gepost door.

LUCA TARLAZZI SELEN PDF

What Is The Islamic Description of Dajjal, The Antichrist

Volgens de profeet Mohammed zal zijn rechteroog beschadigd zijn en zal hij daarmee niet kunnen zien, terwijl zijn linkeroog wel zal functioneren. Daarnaast zal hij ook het woord "kafir" ongelovige op zijn voorhoofd hebben. Dajjal zal tevens grote macht en magie beheersen om op die manier zijn ongeloof te verspreiden, later zal hij niet alleen vaststellen dat hij de beloofde messias is, maar ook dat hij God is en dat hij op aarde is gekomen om zijn volgelingen te redden. De tijden waar in hij zal komen worden gezien als moeilijk en erg zwaar voor de gelovigen voor wie dit een beproeving zal zijn. Vervolgens zal de profeet Isa Jezus terugkomen op aarde voor zijn tweede komst en zal hij de Dajjal verslaan en tot een einde brengen.

API RP 5B1 PDF

Al-Masih ad-Dajjal

In deze einde der tijden, zal er een valse messiah verschijnen. Hij zal verderf zaaien en de gelovigen proberen te misleiden. De christenen zullen hem kennen als de Antichrist. De moslims kennen hem als Masih ad-Dajjal.

Related Articles