ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Takora Aggredi ili u danas zastarjelom engleskom obliku agresirati to aggressneprijelazan je glagol. Ili izvjesnog tipa patriota koga smo podsjetili da iza njegovih poli tikih uvjerenja djeluje interes za profitom? U njihovom drutvu ne postoji ovjek s dovoljno snage da nevjerojatno uini vjerojat nim. Novi oblici ravnotee nikako ne tvore ravnu liniju ovjekova napretka. Drugo, ona je krajnje vana kao element koji zadovoljava lanove grupe, a po sebno one koji imaju nekoliko drugih razloga da se osjeaju po nosnima i vrijednima.

Author:Gubar Samujora
Country:Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):3 April 2009
Pages:221
PDF File Size:3.97 Mb
ePub File Size:5.85 Mb
ISBN:232-7-48772-173-1
Downloads:45169
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Mugore



Takora Aggredi ili u danas zastarjelom engleskom obliku agresirati to aggressneprijelazan je glagol. Ili izvjesnog tipa patriota koga smo podsjetili da iza njegovih poli tikih uvjerenja djeluje interes za profitom? U njihovom drutvu ne postoji ovjek s dovoljno snage da nevjerojatno uini vjerojat nim.

Novi oblici ravnotee nikako ne tvore ravnu liniju ovjekova napretka. Drugo, ona je krajnje vana kao element koji zadovoljava lanove grupe, a po sebno one koji imaju nekoliko drugih razloga da se osjeaju po nosnima i vrijednima.

Revolucije koje su se javljale u povijesti ne smiju zasjeniti inje nicu da bebe i djeca takoer prave revolucije, ali budui da su nemoni, moraju se koristiti svojim vlastitim metodama, meto dama gerilskog ratovanja, ini se. Meutim, postoji jedna vana inje nica koja je prilino sigurno kliniki ustanovljena. Ti su motivi erihc poznati i nije ih potrebno ovdje detaljno opisati. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

On je lako podloan ovjekovim eljama i strastima i predaje se njihovom utjecaju, ovjekov je mozak nedovoljan ne lljudske kao zamjena za oslabljene instinkte, ve strahovito komplicira zadatak ivljenja. Moe li izvanredni razvitak ljudskog mozga biti nadomjestak za instinkte koji ovjeku nedostaju? Erich Fromm — Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2 — [PDF Document] To e zahtijevati najvii stupanj aktivne participacije i odgovornosti svakog pojedinca u njegovoj ulozi radnika ili slu benika u svim vrstama poduzea kao i u njegovoj ulozi graa nina.

Zbog toga je slina destruktivnoj agresiji, ali je u drugim vanim vidovima od nje razliita. Konformistika agresija Konformistika agresija podrazumijeva razne inove agresije koji su bili izvedeni ne zato to je agresora nagonila elja za unita vanjem, ve zato to mu je reeno da tako uini, te je smatrao svojom dunou posluati nareenje.

Zaista, u anatomiaj ovjekovog samostvaranja, ta se relativna stabilnost neprekidno naruava. Erich Fromm Find more information about: Kada se jednom poelo na ovjeka gledati kao ljuddke onoga koji se razvija u procesu evolu cije, ideja supstancije koja je sadrana u njegovoj biti izgledala je neodrivom. Sline su eksperimente sa impanzama izvodili G. Postoje razliita miljenja o tome to to jest, ali se svi slau da takva bit postoji to jest da postoji neto na temelju ega je ovjek destuktivnosti.

Djole Iznogud — To ne predstavlja iznenaenje gene tiaru koji zna da se genetsko odreenje moe prenijeti u odre en tip ponaanja, ali se moe shvatiti jedino u pojmovima svo je meupovezanosti s drugim genetikim odreenjima i s cjelo kupnom ivotnom situacijom u kojoj je osoba roena i u kojoj treba da ivi. Na politikom planu kalkulacija o buduim ugroenostima jedna 20 21 je od sredinjih zaokupljenosti politiara i generala. Veza izmeu samopotvrivanja, agresije, mukih hormona i moda Y kromosoma navodi na mogunost da mukarci mogu biti obdareni s vie anatomiaj agresije no ene i da su bolji generali, kirurzi ili lovci, dok ene mogu biti vie zatitne, brine, bolji lijenici i uitelji.

No ne smije se precjenjivati taj faktor. Takav mu je predmet potreban iz mnogih razloga. To je miljenje prihvaeno od svih, premda postoje mnogi suprotni pogledi na prirodu instinkata.

Your rating has been recorded. Erich Fromm — Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2 Zaboraviti se, u smislu anesteziranja svog razuma, cilj je svih tih pokuaja obnavljanja jedinstva u sebi.

Ono se prakticira, na primjer, u zen-budistikoj borbi sabljama, koja za htijeva veliku vjetinu, kontrolu cijelog tijela, potpunu koncen traciju kvalitete koje dijeli s umjetnou koja je oigledno potpuno razliita od umjetnosti ajne ceremonije.

Imaju ih svi ljudi, njihovo je ispunjenje neophodno da bi ovjek ostao zdrav, kao to je zadovoljenje organskih nagona neophodno da bi ostao iv.

Voe nacije shvaaju da e njihova ekonomska situacija biti du gorono ozbiljno ugroena ako ne osvoje teritorij koji ima siro vine njima potrebne ili ako ne poraze suparniku naciju. Nadalje, poriv da se ne poslua ili da se ne ugodi, mnogima predstavlja stvarnu ugroenost protiv koje se brane izvravajui traeni in agresije.

Trebamo doprijeti do shvaanja ovjekove prirode na osnovu mijeanja dva osnovna bioloka uvjeta koji oznaavaju pojavu ovjeka. Kad vidimo primitivnu umjetnost, sve do peinskog slikarstva od prije trideset tisua godina, ili umjetnost radikalno drugai jih kultura, kao to su afrika, ili grka, ili srednjovjekovna, smatramo samo po sebi razumljivim da ih razumijemo, usprkos injenici da su te kulture bile radikalno drugaije od nae. U kratkom povijesnom vremenu od dvadeset i pet stoljea ne izgleda da je ovjek mnogo napredo vao u dostizanju cilja koji su te religije postulirale.

Ta je lista donekle errich nabrajanje; Maslow, na alost, nije pokuao analizirati zajedniki izvor takvih potreba u prirodi ovjeka. No, treba razlikovati agresiju kojoj je cilj teta i samopotvrujuu agresiju koja samo olakava ostvarenje svrhe, bila ona oteenje ili stva ranje. Meutim, najkodljiviji fenomeni agresije, koji transcendiraju samoouvanje i samodestrukciju, zasnovani ljudsek na karakteristinoj osobini ovjeka iznad biolokog nivoa, naime na njegovoj sposobnosti stvaranja simbolikih univerzuma misli, je zika i ponaanja.

Na prvom mjestu ona unapreuje solidarnost i koheziju grupe, te fdomm mani pulaciju apelirajui na narcisoidne predrasude. Takva bi promjena, naravno, obuhvatila radikalne politike i drutvene promjene koje bi preinaile sve ljudske odnose, ukljuivi anztomija obiteljsku strukturu, strukturu od goja, religije i odnosa meu pojedincima u radu i dokolici. Nji hova psihika motivacija moe se opisati kao mjeavina grupne narcisoidnosti, instrumentalne agresije i elje za karijerom i vla u unutar i pomou tog nacionalistikog pokreta.

To objanjava zato Churchill nije patio od e stokih mentalnih posljedica kada je Pobuivanje defenzivne agresije pranjem mozga moe se po javiti samo meu ljudima.

ENGINEERING MATERIALS BY KENNETH G.BUDINSKI PDF

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 1 i 2 Dio E-Knjiga Download

Pod pseudoagresijom podrazumijevam ona agresivna djela koja mogu uzrokovati tetu, ali im to nije namjera. Klasini primjer tog tipa agresm je je pucanje iz oruja koje sluajno ozlijedi ili ubije onoga tko je u blizini. Nestana agresija Cilj nestane agresije je primjena vjetine a ne destrukcija ili teta; ta agresija nije motivirana mrnjom. Maevanje, borba sabljama ih upotreba luka i strijele razvili su se iz potrebe ubn janja neprijatelja u obrani ili napadu, ali su se njihove izvome funkcije gotovo izgubile a te su igre postale umijee. Ono se prakticira, na primjer, u zen-budistikoj borbi sabljama, koja zar htijeva veliku vjetinu, kontrolu cijelog tijela, potpunu konccim traciju kvalitete koje dijeli s umjetnou koja je oigledno potpuno razliita od umjetnosti ajne ceremonije. Zenovski map stor u borbi sabljama ne gaji elju za ubijanjem ili destruiranjem, on ne mrzi.

KENTICO SMART SEARCH PDF

Anatomija ljudske destruktivnosti

Bale From se, u smislu anesteziranja svog razuma, cilj je svih tih pokuaja obnavljanja jedinstva u sebi. Vlastita grupa postaje branitelj ljudskog dosto janstva, dolinosti, moralnosti i prava. Zucker-man, Ali ostaje injenica da ovjek esto djeluje okrutno i destruk tivno ak i u situacijama u kojima nije u uvjetima jata ili krda. Stupanj djeje prirodne bespomonosti mijenja se svakog dana jer odrasli openito u desrtuktivnosti na dijete mnogo sporije anaromija svoje dranje. Moraju se iznai potpuno novi oblici decentralizacije kao 40 i nove drutvene i politike strukture koje e zavriti s drutvom anomije, s masovnim drutvom koje se sastoji od milijuna ato ma. Voe nacije shvaaju da e njihova ekonomska situacija biti du gorono ozbiljno ugroena ako ne osvoje teritorij koji ima siro vine njima potrebne ili ako ne poraze suparniku naciju.

CHOROBA KRWOTOCZNA NOWORODKW PDF

Erih From - Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Nadal Zaboraviti se, u smislu anesteziranja svog razuma, cilj je svih tih pokuaja obnavljanja jedinstva u sebi. Y in your timeout. Dok se ne dostigne pobjeda, u tom se ratu ne pokazuje ni kakva milost i nae su bolnice pune njegovih ranjenika. Groos pisao je da je bitni motiv u djejoj igri uivanje u bivanju uzrokom; to je bilo njegovo objanjenje djejeg zadovoljstva u pravljenju buke, razmicanju stvari, igranju u barama i slinim aktivnostima. Kada se takva osoba suoi s temeljno razliitim totalnim pogledom na ivot, ocjenjuje ga ludim ili djetinjastim budui da jedino sebe smatra loginom.

GRAPH THEORY REINHARD DIESTEL PDF

Erich Fromm - Anatomija Ljudske Destruktivnosti - I Knjiga

.

Related Articles