GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM PDF

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie BCFI werd onder impuls van Belgische professoren in de humane farmacologie, in opgericht als een vereniging zonder winstgevend doel. Het BCFI werd op 28 februari officieel erkend via koninklijk besluit. Het doel van het Centrum is het verzekeren van de continue vorming en het op peil houden van de kennis in het domein van de farmacotherapie eerst voor artsen, apothekers en tandartsen en sinds ook voor dierenartsen. De eerste drie uitgaven die telkens een deel van het aanbod van Belgische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in farmacotherapeutische groepen behandelden, werden in opgevolgd door het eerste volwaardig repertorium waarin alle diergeneesmiddelen die in de Belgische handel beschikbaar waren, werden besproken. Sedertdien wordt jaarlijks een herwerkte uitgave gepubliceerd en verdeeld naar dierenartsen, apothekers en studenten diergeneeskunde en farmacie.

Author:Kagakinos Mikazahn
Country:Japan
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):4 February 2014
Pages:159
PDF File Size:20.42 Mb
ePub File Size:20.64 Mb
ISBN:807-6-59933-875-3
Downloads:97972
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TezshuraBogaert Universiteit Gent en J. Buylaert Universiteit Gent , G. De Loof Domus Medica , N. Fierens, F. Froyman, R. Laekeman Katholieke Universiteit Leuven , I. Latour, T. Roisin Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking , J.

Van Campen, R. Vander Stichele, A. Van Ermen, L. Vansnick Algemene Pharmaceutische Bond. Verantwoordelijke uitgever: M. Deze informatie mag in geen geval gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Het B. Het doel van het B. Dit Repertorium wordt, zoals de Folia Pharmacotherapeutica, de Fiches over Nieuwe Geneesmiddelen en de Transparantiefiches, gratis toegestuurd aan artsen, apothekers en tandartsen.

Ook studenten in de laatste jaren van deze opleidingen krijgen het Repertorium toegestuurd. Andere personen werkzaam in de gezondheidssector kunnen het Repertorium op aanvraag toegestuurd krijgen. Het Repertorium is, zoals de andere uitgaven van het B. Het is de bedoeling van dit Repertorium het rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde studies bestaan, dat men deze geneesmiddelen adequaat gebruikt qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties In dit verband dient de notie van op evidentie gebaseerde farmacotherapie, als onderdeel van op evidentie gebaseerde geneeskunde, te worden vermeld: het is belangrijk te weten wat de evidentie omtrent de risico-batenverhouding van een geneesmiddel is.

Vaak zijn er per hoofdstuk meerdere klassen geneesmiddelen. Voor elke klasse wordt een commentaar over de voor- en nadelen van de verschillende geneesmiddelen gegeven. De bedoeling is elk geneesmiddel te situeren, eerder dan er alle mogelijke details van te geven.

Voor dergelijke details blijft het noodzakelijk de wetenschappelijke bijsluiter meer en meer Samenvatting van de Productkenmerken genoemd , de fiches van het B. Bij het kiezen van het meest geschikte geneesmiddel dient men rekening te houden met de kostprijs voor het individu en voor de gemeenschap. Daarom zijn de prijzen van de verschillende verpakkingen en hun eventuele terugbetalingsvoorwaarden opgegeven.

Op de website van het B. Op het einde van het Repertorium vindt de lezer een alfabetische index van de actieve bestanddelen, de specialiteitsnamen en de therapeutische groepen. Een papieren versie van deze Recente informatie kan per post worden toegestuurd aan de lezers die dit aanvragen op het correspondentie-adres van het B. Artsen, apothekers en andere gezondheidswerkers kunnen zich laten registreren via het adres om per Folia Express op de hoogte gebracht te worden van elk nieuw bericht dat op de website verschijnt in 14 2 de rubriek Goed om weten.

Tevens worden ze verwittigd op het ogenblik dat de maandelijkse update van het Repertorium of een nieuw nummer van de Folia te consulteren is. Dit Repertorium wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het B. De twee redactiesecretarissen worden bijgestaan door de leden van het Redactiebureau en tal van anderen. Bij de jaarlijkse herziening worden de verschillende hoofdstukken van het Repertorium nagelezen door experten in elk domein.

Dank aan hen, en aan alle medewerkers van de redactie. Wij danken in het bijzonder volgende experten die voor deze editie van het Repertorium hun commentaren zonden: Y. Antonissen, Th. Appelboom, F. Belpaire, J. Bogaerts, P. Boon, Y. Boutsen, D. Brasseur, Ch. Brohet, P. Calle, D. Clement, T. De Backer, M. Decat, T. Declerq, M. Decramer, J. Delaey, M. De Meyere, P. De Munter, N. Denecker, P. De Paepe, J.

De Reuck, K. Desager, B. Deschuiteneer, A. Desutter, M. Detry-Morel, M. De Vos, J. De Weert, M. Dhont, D. Duprez, R.

Fiasse, U. Gaspard, T. Gillebert, A. Goossens, O. Heller, C. Hermans, Y. Humblet, G. Joos, J. Kaufman, R. Kinget, H. Kulbertus, H. Lapeere, Ph. Lebrun, F. Lecouvet, R. Lefebvre, B. Liistro, J. Longueville, L. Martens, Ch. Mathieu, M. Meurisse, F. Nobels, W. Oosterlinck, A.

Peeters, R. Peleman, A. Persu, Y. Pirson, G. Rorive, Ch. Schoenen, A. Seghers, J. Staessen, W. Stevens, M. Temmerman, D.

HONEYWELL VISTA 48D PDF

Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium

Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen op de Belgische markt te verstrekken aan gezondheidswerkers. Deze softwareapplicatie, die zoals de website www. Er is een maandelijkse update. De bedoeling van dit Repertorium is het rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde studies bestaan, dat men deze geneesmiddelen adequaat gebruikt qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties The purpose of the BCFI has information on medicines on the Belgian market to provide health professionals. This software application, such as enabling the website www.

JAYA DEVDUTT PATTANAIK PDF

gecommentarieerd geneesmiddelen - Belgisch Centrum voor ...

.

HOMOPOLYSACCHARIDES AND HETEROPOLYSACCHARIDES PDF

Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium via smartphone en tablet

.

ALBERT BANDURA TEORIAS DE LA PERSONALIDAD DESCARGAR PDF

GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELEN- REPERTORIUM 2007

.

Related Articles